(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 45 روز قبل