(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 7 روز قبل