(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 20 روز قبل