(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 261 روز قبل