(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 329 روز قبل