(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 83 روز قبل