(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 140 روز قبل