(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 78 روز قبل