(تصاویر) چهره‌های متفاوت در بدرقه هاشمی فرارو - 138 روز قبل