(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 202 روز قبل نمایش جزئیات