(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 329 روز قبل نمایش جزئیات