(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 48 روز قبل نمایش جزئیات