(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 8 روز قبل نمایش جزئیات