(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 134 روز قبل نمایش جزئیات