(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 114 روز قبل نمایش جزئیات