(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 52 روز قبل نمایش جزئیات