(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 164 روز قبل نمایش جزئیات