(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 264 روز قبل نمایش جزئیات