(تصاویر) وداع روحانی با پیکر هاشمی فرارو - 78 روز قبل نمایش جزئیات