بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 356 روز قبل