بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 113 روز قبل