بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 52 روز قبل