بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 9 روز قبل