بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 78 روز قبل