بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 294 روز قبل