بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 234 روز قبل