بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 165 روز قبل