بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 49 روز قبل