بیانیه حزب کارگزاران برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی الف - 135 روز قبل