سمینار تخصصی کودکان کار برگزار می شود
منبع خبر: مهر
سه شنبه 16 بهمن 1392 - 14:44


این خبر توسط سرویس متنک به طور خودکار خلاصه سازی شده است. در صورت اشکال در متن خلاصه لطفا با ما تماس حاصل نمایید.