فیلم/ خلاصه دیدار رئال مادرید - اتلتیکو مادرید مشرق - 1605 روز قبل نمایش جزئیات
پیروزی رئال مادرید و سویا ایسنا - 1605 روز قبل