فیلم/ خلاصه دیدار رئال مادرید - اتلتیکو مادرید مشرق - 1514 روز قبل نمایش جزئیات
پیروزی رئال مادرید و سویا ایسنا - 1514 روز قبل