مسابقه علمی بسیج دانش آموزی اهر+تصاویر دانا - 1565 روز قبل