مسابقه علمی بسیج دانش آموزی اهر+تصاویر دانا - 1659 روز قبل