راهپیمایی اعتراضی علیه ترامپ در مرکز لندن تابناک - 3 روز قبل