12 کشته در سیل جنوب شرقی فرانسه تابناک - 3 روز قبل