بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق هدف قرار گرفت فرارو - 3 روز قبل نمایش جزئیات