نمایش کاپ جهانی بسکتبال در تهران تابناک - 11 روز قبل