نمایش کاپ جهانی بسکتبال در تهران تابناک - 129 روز قبل