(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"

مهر
22 شهریور 1396
12:38
قاضی پرونده قتل بنیتا ضمن اعلام ختم رسیدگی پرونده گفت: یکشنبه هفته آینده رای این پرونده صادر می شود.
فارس
22 شهریور 1396
12:26
سرپرست دادگاه‌ کیفری یک استان تهران گفت: به نظر می‌رسد که امروز قاضی ختم جلسه را اعلام می‌کند و طی هفته آینده حکم عاملان قتل بنیتا اعلام می‌شود.
مهر
22 شهریور 1396
10:54
متهم جدید پرونده قتل «بنیتا» به عنوان مطلع در دادگاه حضور یافت.
مهر
22 شهریور 1396
09:51
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات قاتلان «بنیتا» به صورت علنی آغاز شد.
فارس
22 شهریور 1396
09:19
از دقایقی قبل محاکمه متهمان پرونده قتل دختربچه 8 ماهه به نام بنیتا آغاز شد.