نخستین شهردار تهران

تابناک
22 مرداد 1396
08:01
مهر
21 مرداد 1396
18:47
سال 96 از نظر مالی سال دشواری برای شهرداری خواهد بود.
فرارو
21 مرداد 1396
15:07
میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا رضا فارغ التحصیل مدرسه نظامی فرانسه. در سال 1302 قمری به ریاست احتساب شهر تهران که وظیفه شهرداری نیز بود انتخاب
فارس
21 مرداد 1396
13:03
محم علی نجفی، نامزد نهایی شهرداری تهران در تعهدی اینستاگرامی به شهروندان تهرانی قول داده است 4 سال بماند.
فارس
21 مرداد 1396
11:46
منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه نجفی فعلاً نامزد برتر منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران هستند، گفت: شهردار شدن نجفی در اولین جلسه
فرارو
21 مرداد 1396
10:22
برجسته‌ترین مزیت برنامه‌ و نگرش شهردار جدید تاکید بر انسان‌محوری در اداره شهر تهران است.
فرارو
21 مرداد 1396
10:11
ولی حضور مردم و اعتماد آنها به منتخبین خود در شورای اسلامی شهر تهران و انتخاب هوشمندانه آقای دکتر نجفی که به شایستگی صورت پذیرفت می‌تواند این نوید را به مردم تهران بدهد